Një orë mësimi online. Mësuesi/e “Emiljard Muhametaj”, niveli Intermediate New English File.

Mësimi online

  • Efikasiteti
    Kompjuterët e bëjnë procesin mësimor shumë më të thjeshtë dhe efikas, duke u dhënë studentëve qasje në mjete dhe metoda të komunikimit të paarritshëm Offline. Për shembull, studentët mund të kontrollojnë notat e tyre ose planet e mësimit në internet, dhe gjithashtu të komunikojnë direkt me mësuesit e tyre përmes postës elektronike ose platformave arsimore të tilla si Blackboard. Studentët gjithashtu mund të dërgojnë punë për mësuesit e tyre nga shtëpia ose kudo tjetër, duke i lënë ata të përfundojnë punën jashtë kufizimeve të orëve të shkollës dhe duke i mësuar ata në lidhje me zvarritjen dhe përgjegjësinë personale.

  • Research
    Teknologjia e ka bërë hulumtimin shumë më të lehtë sesa në të kaluarën. Dekada më parë, studentët mësuan historinë duke shkuar në bibliotekë dhe duke parë nëpër libra historie dhe enciklopedi. Sot, shumë nga të njëjtët libra janë në dispozicion në format dixhital dhe mund të arrihen në internet. Ndërsa Interneti është rritur, ai gjithashtu ka opsionet e mundshme të hulumtimit. Studentët mund të hulumtojnë temat në vetëm pak minuta, sesa në orë të tëra që ju duheshin më pare.
Tagged under ONLINE Kurse Gjuha