Një orë e zhvilluar online. Mësuesi/e “Suela Suku”, niveli Upper-Intermediate. Përgatitje për provimin e FCE.

Modernizimi i Arsimit

  • Arsimi ka përfituar nga përfshirja e teknologjisë dhe kompjuterit duke e bërë më të lehtë për studentët të vazhdojnë, ndërsa ndihmojnë mësuesit duke përmirësuar mënyrën se si planifikohen dhe mësohen mësimet. Studentët që përdorin kompjuterin mësojnë të përdorin përpunues të fjalëve për punë, dhe më pas ata mësojnë zhargon teknologjik dhe forcojnë aftësitë gramatikore. Studentët gjithashtu mund të kërkojnë mësime në faqet e internetit ose përmes postës elektronike në vend që të mbajnë tekste të rënda me vete çdo ditë.

  • Përmirësimi i Performancës së Studentëve
    Studentëve që përdorin kompjuterin u është treguar që të frekuentojnë shkollën në mënyrë më të qëndrueshme dhe performojnë më mirë sesa studentët që nuk përdorin atë. Së bashku me marrjen e notave më të larta në provime, studentët gjithashtu deklarojnë se ndjehen më të përfshirë në mësimet dhe punën e tyre nëse përdorin kompjuter. Përdorimi i kompjuterit bën që studentët të përqendrohen më shumë në punën e tyre në shtëpi, në projekte bashkëpunuese me studentë të tjerë dhe vetë.

Tagged under ONLINE Kurse Gjuha