Seancë provimi e kursit të informatikës “Eipass 7 Modulet”. Ekzaminuesi/e “Rovena Dardha”.

RËNDËSIA E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE KUMUNIKIMIT NË JETËN E PËRDITSHME.

  • Në të vërtetë, ne po jetojmë në një botë dixhitale që evoluon vazhdimisht. TIK-u ka një ndikim në pothuajse çdo aspekt të jetës sonë - nga puna deri tek shoqërimi, nga të mësuarit tek luajtja e lojrave etj. Epoka dixhitale ka shndërruar mënyrën e komunikimit të të rinjve, rrjetit, kërkimit të ndihmës, qasjes në informacione dhe mësimit. Ne duhet të pranojmë që të rinjtë tani janë një popullatë në internet dhe qasja bëhet përmes një shumëllojshmërie mjetesh siç janë kompjuterët, TV dhe telefonat mobil.
  • TIK-u është një nga shtyllat e zhvillimit ekonomik për të fituar avantazh konkurrues kombëtar. Ai mund të përmirësojë cilësinë e jetës njerëzore sepse mund të përdoret si një media mësimore dhe arsimore, media e komunikimit masiv në promovimin dhe fushatën e çështjeve praktike dhe të rëndësishme, siç është fusha shëndetësore dhe sociale. Ai siguron njohuri më të gjera dhe mund të ndihmojë në fitimin dhe aksesin e informacionit.
  • TIK-u është bërë një pjesë integrale e jetës së përditshme për shumë njerëz. Ai rrit rëndësinë e tij në jetën e njerëzve dhe pritet që kjo prirje të vazhdojë, në masën që shkrimi dhe leximi i TIK-ut do të bëhet një kërkesë funksionale për punën, jetën shoqërore dhe personale të njerëzve.
  • Përdorimi i TIK-ut në arsim shton vlerë në mësimdhënie dhe mësimnxënie, duke rritur efektivitetin e të mësuarit, ose duke shtuar një dimension të të mësuarit që nuk ishte më parë i disponueshëm. TIK gjithashtu mund të jetë një faktor domethënës motivues në të mësuarit e studentëve dhe mund të mbështesë angazhimin e studentëve me mësimin bashkëpunues.
Tagged under ONLINE