Më të vegjlit e qendrës. Grupi Treetops. Mësuesi/e “Elmir Kërri”.

 1. Të mësosh më shpejt gjuhën e huaj.
  Që fëmijë në moshën 3 vjeç, truri ynë merr maksimumin e tij të plasticitetit, duke rritur mësimin e një gjuhe të re dhe duke hapur dyert e reja të të kuptuarit të botës.

 2. Të mësuarit e një gjuhë të huaj që në moshë të vogël ka ndikim pozitiv në shëndet.
  Përmirëson përqendrimin
  Lejon fëmijën tuaj të kryejë disa detyra në të njëjtën kohë
  Rrit vëmendjen dhe kujtesën

 3. I jep fëmijës tuaj qasje në botën e globalizuar
  Përmirëson interesin e fëmijës tuaj për kultura të tjera, duke ushqyer rritjen e tyre personale.

 4. Humbja e frikës skenike
  Fëmijët nuk kanë paragjykime dhe mësojnë pa frikë, kjo është arsyeja pse studimi i një gjuhe të re u lejon atyre të jenë të përgatitur për t'u përballur me të ardhmen.
Tagged under ONLINE