Qendër kursesh për formim të përgjithshëm, akademik dhe profesional për gjuhë të huaja, informatikën dhe matematikën, si dhe shërbime përkthimi dhe interpretimi.

Pajisje me pasaportën evropiane pas mbarimit të kursit të informatikës nga EIPASS dhe mbrojtje të gjuhëve të huaja të niveleve të ndryshme me provime ndërkombëtare.

  • Për gjuhën angleze mbrojtjen e provimeve të Cambridge si YLE, KET, PET, FCE, CAE dhe CPE si dhe TOEFL, IELTS etj.
  • Për gjuhën gjermane Goethe-Zertifikat, TELC dhe ÖSD A1, A2, B1, B2, C1 etj.
  • Për gjuhën italiane mbrojtjen e provimeve ndërkombëtare si PLIDA, CELI etj.

Ofrimi i shërbimeve të përkthimit dhe interpretimit për sektorët privat, publik dhe organizatat joqeveritare.

Përkthimi

Kur t’ ju nevojitet, që dokumentacioni juaj të përkthehet në mënyrë profesionale dhe të jetë gati për tu printuar dhe/ose publikuar në web, ju ofrojmë shërbime përkthimi me tarifa konkurruese.

Shërbimet përfshijnë:
  • Përkthime të dokumentacionit nga gjuha Shqipe në gjuhën Angleze dhe anasjelltas.
  • Përkthime të dokumentacionit nga gjuha Shqipe në gjuhën Gjermane dhe anasjelltas.
  • Përkthime të dokumentacionit nga gjuha Shqipe në gjuhën Italiane dhe anasjelltas.
  • Përkthime dhe redaktim të librave dhe materialeve të ndryshme për botim.


Slider


Në RLS do të gjeni:
Sukses të garantuar.
Besueshmëri.
Vetëvlerësim.
Përgjegjshmëri.
Qëndrueshmëri.
Rezultat dhe arritje në fusha të ndryshme.
Një gjuhë, një dritare në jetë.