Slider

Gjermanisht

  • 20 PRILL–12 Qershor 2020
    Gjermanisht Online
20 PRILL–12 Qershor 2020
Gjermanisht Online
Online: 22 Qershor–24 Korrik 2020
Gjuha: English
Data e fundit per aplikim: 18 Qershor 2020
Cmimi: Mesimi 50.000L / Totali 50.000L
Kontakt: info@rls.al

Testohu Online

Apliko


Informacion


Kurset janë të organizuara ne nivele për të rritur dhe nivele për fëmijë. Kurset janë graduale në grup me intensitet 2 herë në javë ose intensive në grup me intensitet 3 herë në javë. Ndërsa kurset individuale janë më intensitet 2-5 herë në javë në varësi të preferencave dhe prioriteteve të klientit. Kohëzgjatja e seancës mësimore varion nga numri i studentëve që mund të ketë një grup. Numri maksimal i grupeve është 10 studentë, standard i RLS për të rritur mundësinë e mësimnxënies nga ana e studentëve. Testet zhvillohen pas çdo mësimi, si dhe pas çdo 5 mësimeve. Nxënësit testohen për të gjitha rubrikat. Punohet me metodat “Schritte dhe Berliner Platz” kurse për fëmijet “Zauber Buch”. Pas përfundimit të çdo niveli nxënësit testohen me testin përfundimtar të hartuar sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët (Common European Framework of Reference for Languages - CEFRL).

Provimet ndërkombëtare të gjuhës gjermane që RLS përgatit studentët janë: Goethe Zertifikat, TELC dhe ÖSD për nivelet A1, A2, B1, B2 dhe C1.

Pas përfundimit të nivelit të caktuar studentët përpara se të japin provimin bëjnë seanca përgatitore për të gjitha rubrikat e provimit të caktuar, duke simuluar seanca reale provimi me minutazhet dhe kriteret e duhura.

Pyetje?

Ne kemi pergjigjet

A njihni dikë që do ta donte këtë kurs?
Tregojini për të!
Ju mund të përdorni #RLS për të folur në lidhje me këtë kurs në mediat sociale