Provoni veten në kurset tona online!
Tashmë RLS është bërë pjesë e platformës dixhitale për mësimdhënien online. Ne ju sjellim shkollën në shtëpi.

Kurse Anglisht RLS, English Courses RLS

Kurse Anglisht

Zhvillohen 2 herë ose 3-5 herë në javë.
Ndahen në nivele për fëmijë, për adoleshentë dhe të rritur.
Testohu Anglisht
Kurse Italisht RLS, German Courses RLS

Kurse Gjermanisht

Zhvillohen 2 ose 3 herë në javë.
Numri maksimal i grupeve është me 10 studentë.
Testohu Gjermanisht
Kurse Italisht RLS, Italian Courses RLS

Kurse Italisht

Kurset në grup zhvillohen 2 - 3 herë në javë.
Kurset individuale zhvillohen 2 – 5 herë në javë.
Testohu Italisht