Ardit Shytia

Faleminderit “RLS” dhe në veçanti faleminderit Profesore Esi Nebiaj për punën e palodhur.

Vielen Danke!